Helikopter uddannelse

Heliflight.dk tilbyder uddannelse på helikopter af typen Robinson 22, Robinson 44 og Eurocopter 120.

Privatflyvercertifikatet PPL (H) giver ret til at flyve efter visuelflyvereglerne med ikke-betalende passagerer såsom familie, venner eller forretningsforbindelser.

Undervisningen varetages af professionelle piloter med baggrund i forsvaret og kommercielle flyveselskaber.

Krav
Helbredsgodkendelse klasse 2, som kan foretages hos en godkendt flyvelæge. Disse kan oplyses hos Trafikstyrelsen på tlf. 7221 8800 eller her: www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Uddannelse-og-helbred/Helbred/Flyvelaeger/Flyvelaeger.aspx

 

Uddannelsen
Helikopteruddannelsen er opdelt i 3 faser:
  • Teori
  • Radiokursus (kombination af teori og praksis)
  • Praktisk flyvning
Vi starter nyt teorihold op Begyndelsen af 2017.


Teorien består af love og bestemmelser, luftfartøjskendskab og flyvelære, menneskelig begrænsning og ydeevne og flyvningens planlægning og udførelse. Denne teori er den samme som til flyvemaskine. Den afsluttes med en overbygning af helikopterspecifikke emner som aerodynamik, ydeevne og vægt og balance.
Herefter aflægges skriftlig prøve overfor trafikstyrelsen.

Efter prøven fortsættes med radiokursus nationalt (dansk) eller internationalt (engelsk).
Herefter aflægges skriftlig prøve overfor trafikstyrelsen.

Den praktiske uddannelse, der herefter kan påbegyndes, består af minimum 45 flyvetimer, hvoraf min 10 timer er soloflyvninger. I starten af den praktiske uddannelse er der et lille typekursus, hvor der undervises i helikopterens mekanik og vedligeholdelse.

Hele uddannelsen afsluttes med en flyveprøve (skill test) overfor en kontrolant som er godkendt af trafikstyrelsen.

Som indehaver af certifikatet fra heliflight, vil det være muligt at leje helikopter eller købe en helikopter hos Heliflight.dk.

Certifikatet vedligeholdes med et gyldigt lægecheck og med 12 måneders mellemrum minimum én times flyvning og én times flyveprøve med en godkendt kontrolant fra trafikstryelsen. Dette er minimum og kan ikke anbefales.

Hvis man er indehaver af et certifikat til flyvemaskine eller svævefly er minimumskravet 40 timers flyvning. Med et flyvemaskinecertifikat kan man også nøjes med den helikopterspecifikke teoretiske overbygning, et så kaldt bridgh kursus.

Hele forløbet betales i løbende rater undervejs. 


For mere information kontakt:

kontakt@heliflight.dk