Helikopter uddannelse

PPL (H) Private pilot license Helicopter

Heliflight.dk kan tilbyde uddannelse på helikopterne af typen Robinson 22, Robinson 44 og Eurocopter 120.

Vi kan tilbyde et PPL (H) og en den praktiske flyvning til CPL (H)

PPL (H) Private pilot licensen giver ret til at flyve efter visuelflyvereglerne med ikke-betalende passagerer såsom familie, venner eller forretningsforbindelser.

CPL (H) Commercial pilot licensen giver samme rettigheder som til PPL og at du kan arbejde som pilot i et firma og tjene penge på at flyve.

Krav til et PPL.

Man skal være minimum 17 år når man aflægger praktisk flyveprøve- og minimum 16 år for at flyve solo, samt have en helbredsgodkendelse klasse 1 eller 2, som skal foretages hos en godkendt flyvelæge. Disse kan oplyses hos Trafikstyrelsen på tlf. 7221 8800 eller her: https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Uddannelse-og-helbred/Helbred/Flyvelaeger/Flyvelaeger.aspxHelikopteruddannelsen er opdelt i 3 faser:
Teori
Radiokursus (kombination af teori og praksis)
Praktisk flyvning

Vi anbefaler at man ikke flyver for meget mens man tager teori og radiokursus, men taget er par timer så man kan bygge sin teori op med lidt praktisk flyvning.

Teorien består af: Love og bestemmelser, luftfartøjskendskab og flyvelære, menneskelig begrænsning og ydeevne og flyvningens planlægning og udførelse. Helikopterspecifikke emner som aerodynamik, ydeevne og vægt og balance.

Herefter aflægges skriftlig prøve overfor trafikstyrelsen.

Radiokursus

Kan være et nationalt (dansk) eller internationalt (engelsk). Med et dansk må du ikke flyve til udlandet.
Herefter aflægges skriftlig- og mundtlig prøve overfor trafikstyrelsen.

Praktiske flyvning til PPL

Består af minimum 45 flyvetimer,
25 timer skal være dual med en instruktør,
10 timer er soloflyvninger - af dem skal 5 timer være navigations ture X-country. Den ene X-country tur skal være minimum 100 nm med fuld stop landinger i 2 forskellige lufthavne.
Før den første solotur skal man have bestået et teknisk typekursus, hvor der undervises i helikopterens mekanik og vedligeholdelse. Samt have besvaret et solo questionnaire.
35 af de 45 timer skal være på den samme helikopter som man vil til eksamen på.


Hele uddannelsen afsluttes med en flyveprøve (skilltest) overfor en kontrollant som er godkendt af trafikstyrelsen.

Certifikatet vedligeholdes.

Med et gyldigt lægecheck hvert 5 år frem til man bliver 40 år, derefter er det hvert 2 år.
2 timers flyvning med 12 måneders mellemrum den ene timer er en flyveprøve med en godkendt kontrollant fra trafikstyrelsen. Dette er minimum og kan ikke anbefales.


CPL (H) Commercial pilot license Helicopter

Vi kan på nuværende tidspunkt IKKE tilbyde ATPL teorien.

Krav til et CPL (H).

• Minimums alder 18 år.
• Helbredsgodkendelse klasse 1
• En skriftlig kontrakt om uddannelse til CPL (H) ved start af PPL (H) for MOMS fritagelse. Samt at ATPL teorien skal påbegyndes indenfor 1 år efter erhvervelse af et PPL (H).

• Bestået ATPL teori som skal gennemføres indenfor 18 mdr. Fra den sidste eksamens dato i teori har man 36 mdr. Til at gennemfører et CPL flyvemodul.

• Et PPL (H).
• En totalt flyvetid på 155 timer. Heliflight kan tilbyde opflyvningen ved at leje helikopter hos os.
50 timer skal være som PIC og minimum 10 timer er X-crountry turer.
Den ene X-crountry tur skal være minimum 100 nm med fuld stop landinger i 2 forskellige lufthavne. Denne tur har man fra sit PPL (H) program.

Selv CPL kursuset er min. 30 timer som består af.
• 10 timer instrument flyvning.
• 5 timer Nat VFR 3 timer skal være dual. Min 1 times X-country og 5 fuld stop landings runder.
• 15 timer til selve CPL programmet. Mange af de samme øvelser fra PPL programmet men med bedre præcision.

Bridge kursus

Hvis man er indehaver af et certifikat til flyvemaskine PPL (A), og vil tage et PPL (H) kan man få op til 6 timers kredit af de 45 timers flyvning.
Med et PPL (A) kan man også nøjes med den helikopterspecifikke teoretiske overbygning, et så kaldt bridge kursus på ca. 8 timer med en instruktør.
Man skal derefter op til 4 teoriprøver hos trafikstyrelsen.

Flyvepræstation og planlægning
Flyveprincipper
Operationelle procedure
Generel viden om luftfartøjer


Alle vores uddannelser betales i løbende rater undervejs.

Siden 2010 er PPL (H) en momsbelagt uddannelse.

Vi ser frem imod at møde dig og svare yderligere på de spørgsmål, der skulle opstå.

Mvh. Heliflights personale.